Privacy Policy
NAZNAKE
    58 11


Separator membrane i sabijač kosti
Kod za naručivanje : OMSC
Sabijač kosti u obliku cilindra
- Za sabijanje koštanog graft materijala u šupljinu sinusa.

Separator memrane
- Za odvajanje mebrane u početnoj fazi.

širina : 167mm
- Za odvajanje membrane sinusa u početnoj fazi, nakon skidanja koštanog prozora.
- Za sabijanje koštanog graft materijala u šupljinu sinusa.
 
COPYRIGHT © 2010-2019 BY DEUTSCHE OSSTEM GmbH, All rights reserved. Authorized Sales by DEUTSCHE OSSTEM GmbH.
Mergenthalerallee 25, 65760 Eschborn, Germany   Tel. +49 (0)6196 777 5500   Fax. +49 (0)6196 777 5529
Privacy Policy
Sales Representative in Croatia: Dentoris D.O.O., Matije Gupca 49, 49000 Krapina, Croatia, Tel. +385 91 492 1811