Privacy Policy
NAZNAKE
    58 11


Elevator za oslobađanje
Kod za naručivanje : OFE
Elevator membrane (širina 5.0mm)
- Za odvajanje i podizanje membrane sinusa.
- Za sabijanje koštanog graft materijala u šupljinu sinusa.

Periostel elevator
- Za odvajanje prozora na sinusu.
- Za sabijanje koštanog graft materijala u šupljinu sinusa.

Dužina : 171mm
- Za odvajanje prozora na sinusu.
- Za odvajanje i podizanje memrane sinusa.
- Za sabijanje koštanog graft materijala u šupljinu sinusa.
 
COPYRIGHT © 2010-2019 BY DEUTSCHE OSSTEM GmbH, All rights reserved. Authorized Sales by DEUTSCHE OSSTEM GmbH.
Mergenthalerallee 25, 65760 Eschborn, Germany   Tel. +49 (0)6196 777 5500   Fax. +49 (0)6196 777 5529
Privacy Policy
Sales Representative in Croatia: Dentoris D.O.O., Matije Gupca 49, 49000 Krapina, Croatia, Tel. +385 91 492 1811